Prašina kolekcionar Air Filter medija

- Jun 01, 2016 -

Opis proizvoda

Prašina kolekcionar Air Filter medija

Ovaj filter medij se primenjuje u filteru vazduha industrijske prašine kolekcionara. Kada vazduh prolazi kroz filter, prašina će biti razdvojene i ostao na površini filter medija. Čist vazduh prolazi i unosi u sistemu, onda iscrpljena od izlaz vazduha. Nakon upotrebe za neko vreme, čišćenje uređaj će početi i impulsa da biste obrisali akumulirani prah na filteru. Stoga, dobra Filtracija efikasnost, izboj visoke snage i glatka površina su neophodne uslove iz prašine kolektora filter medija.


Related Products